CLIENT: Afrikaans.com    DATE: 2018

Afrikaans is #onmisbaar

Die nege verskilmakers wat jy na dese beter sal ken, is: René Arendse, Sandra Prinsloo, Sinki Mlambo, André Venter, Anna Davel, Heindrich Wyngaard, Mia de Villiers, Marlene le Roux en Johan Jack Smith.

Hulle gaan vir jou vertel hoekom Afrikaans so belangrik is vir hulle – op persoonlike vlak, maar ook in hulle beroepslewe. Jy sal kan lees wat dit vir hulle beteken het om in hulle moedertaal te kon skoolgaan en hoe dit hulle bevoordeel het. En jy sal ook hoor hoekom Afrikaanswees hulle toelaat om te wees wie hulle is en hoe dit is dat ’n mens se taal tog jou identiteit bepaal.

Afrikaans.com kan nie ‘n Suid-Afrika sonder dié taal indink nie. Kan jy? Koester jou taal en neem deel met die hutsteken #onmisbaar.