CLIENT: Afrikaans.com    DATE: 2015

Hoe lyk jou Afrikaans? (Veldtog 1)

Gewone Suid-Afrikaners was gebruik vir die veldtog. Mense wat almal meer kan People we can all identifiseer. So het ons het die publiek gevra: “Hoe lyk jou Afrikaans?”