CLIENT: Afrikaans.com    DATE: 2019

Buitelandse vakansie

Met ons “Buitelandse vakansie”-video bevestig ons weer dat Afrikaans grense oorsteek. Afrikaans is oral. Jy kan dit maar saamneem waarheen jy ook al gaan. Dit is immers deel van jou identiteit.


Eerste ontmoeting

Met ons video, “Die eerste ontmoeting”, bevestig ons dat dit nooit nodig is om jou taal prys te gee nie: JOU AFRIKAANS TEL! In watter situasie jy jou ook al bevind.


Stereotipes

“Hulle sê my taal is te plat…” “Hulle sê my taal is te kommin…” “Hulle sê my taal is te vreemd…” WIE IS HULLE?